Velkomstfolder

Fodboldsafdelingens velkomstfolder.

Velkommen i HIF.

Vi byder alle, forældre og børn, velkommen i HIF. Med denne folder vil vi sikre at I alle får den nødvendige information om vores klub, og vi vil præcisere de forventninger, som I kan have til os, samt de forventninger vi har til Jer som spillere og forældre:

 

Hvad kan I forvente af HIF:

 • At alle børn mødes med respekt og imødekommenhed
 • At vi i HIF arbejder på at give børnene selvtillid og troen på egen formåen
 • At klubben altid tager sig af mobning, så alle trygt kan komme i HIF
 • At alle børn tilbydes træning svarende til deres niveau
 • At alle får mulighed for at deltage i kampe.

Forventningen til Jer, som forældre:

 • at børnene møder til tiden og ikke går før alle er færdige, med mindre andet er aftalt.
 • At du viser intresse, for dit barns fodbolspil og regelmæssigt overværer træning og kampe.
 • At du bakker op og roser alle spillere, uanset om de har vundet eller tabt.
 • At I melder afbud i god tid ved kampe, hvis I er forhindret i at deltage.
 • BRUG IKKE MÅLPENGE som belønning over for Jeres børn, beløn hellere hele holdet. 

               Forventningen til spillerne:

 • At du møder til tiden
 • At du har tøj, fodboldstøvler, og benskinner med til såvel træning som kamp.
 • At du er en god kammerat og hjælper din kammerater til at blive bedre..
 • At du gør dit bedste, hver gang.
 • At du opfører dig pænt på banen over for medspillere, dommere og modspillere.
 • At du hjælper din klub, når de har brug for dig.
 • At du uden for banen er en god kammerat og snakker med alle.
 • At du ikke mobber dine kammerater

De 5 bud i HIF.

At spille i en fodboldsklub udvikler uundgåeligt også børnene som mennesker.

Udover at lære børnene så mange fodboldsfærdigheder, som muligt lægger vi også vægt på at de tilegner sig sociale færdigheder.

I denne folder har vi beskrevet 5 overordnede begreber, som vi som klub skal efterleve.

 

Engagement:

I HIF møder du altid engagerede trænere og ledere.

 

 Fælledsskab:

 Fodbold er kun et af flere samlingspunkter i HIF, vi vægter det sociale højt. 

Alle i klubben, trænere, spillere og forældre har ansvar for klubbens fælledsskab uanset om vi taber eller vinder.

 

Tryghed:

Vi spiller i et trygt fodboldsmiljø, hvor der er plads til fejl og udvikling.

I HIF sørger vi for at ALLE spillere, føler sig trygge, respekterede og værdisatte, uanset deres spillemæssige niveau.

 

Respekt:

I HIF udviser vi respekt for med- og modspillere, dommere og alle andre involveret i spillet. Uden respekt fungerer HIF ikke!

 

Fair Play:

I HIF udviser vi fair play på og uden for banen, til kamp og til træning.

Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet

 

Praktiske oplysninger.

Spilleudstyr til kamp:

Klubbens spilledragt er; Gul trøje, sorte shorts og gule strømper.

Til kamp får spillerne udleveret trøjer, strømper og shorts.

Klubben har drikkedunke med til kampe.

I skal selv medbringe:

Benskinner, fodboldstøvler og HÅNDKLÆDE.

Efter kampe SKAL ALLE I BAD.

I øvrigt anbefales at der altid benyttes benskinner til træning.

 

Kontingent 2014:

Poder hele året 400 kr.

Fra U 10 – U 16 betales i 1 rater á kr. 400,00

Fra U 16 – U 18 betales i 2 rater á kr. 400,00

Senior betales i 2 rater á kr. 400,00

Old boys og veteran betales i 1 rate á kr 600,00

 

Ind- og udmeldelse:

Indmeldelse sker til barnets træner, husk også at meddele ændringer af adresse, tlf.nr. o.s.v.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til klubbens formand.

 

De frivillige ledere er HIF´S ungdomsafdeling:

Alle trænere og ledere i HIF´S ungdomsafdeling er frivillige ledere, det betyder i al sin enkelthed at de gør arbejdet ganske gratis.

Vores trænere tilbydes løbende forskellige inspirationskurser, til gavn for alle i HIF.

Siden 1. juli 2005, har det været et lovkrav, at alle idrætsforeninger skal indhente børneattest, som har, eller skal have vedvarende kontakt med unge under 15 år.

I HIF lever vi naturligvis op til dette lovkrav.

 

HIF´s hjemmeside:

Hjemmesiden er vor tids klubblad, her kan alle komme med inputs, det kan være et godt foto eller en beretning fra et stævne, jo flere der byder ind med stof til siden jo bedre.

Hjemmesidens redaktør ( klubbens formand ), modtager meget gerne matriale til siden.

www.holebyif.dk