Midlertidig Formandsskifte.

Holeby den 4. maj 2015
Ny midlertidig formand for HIF

Da Michael Wriedt, af helbredsmæssige årsager har anmodet om at holde 6 mdr. pause fra hvervet som formand, er det på et hasteindkaldt bestyrelsesmøde besluttet af en enig bestyrelse, at Tom `Morfar´ Rasmussen overtager formandsposten fra d.d. og indtil videre.
De respektive formænd for hhv. fodbold, håndbold og badminton, vil selv stå for deres idrætsgren, således at formandens opgaver alene vil blive kontakt til offentlige myndigheder, samt repræsentation af idrætsforeningen udad til, og koordinering af fælles aktiviteter.

Pbv.
Tom Rasmussen
tom-rasmussen@live.dk
56144688/30516569
Ps. Morfar fortsætter med ungdomstræningen om onsdagen.